fbpx

Confidențialitate

Politica de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal

Această politică descrie modul în care The Writing Journey SRL tratează datele personale pe care le colectează de la dvs. în cadrul interacțiunilor cu societatea noastră. Aceste interacțiuni pot fi în legătură cu site-ul www.thewritingjourney.ro, newsletter-urile comunicate, biroul de informații, conturile noastre pe platformele sociale etc.

(1) The Writing Journey SRL este operator de date personale

The Writing Journey SRL este operator de date personale stabilind în mod independent și legitim scopul și mijloacele prelucrării.

(2) Datele personale sunt colectate în vederea îndeplinirii unor scopuri specifice

The Writing Journey SRL încearcă continuu să dezvolte și să îmbunătățească relația pe care o are cu clienții săi. Se vor colecta, în funcție de fiecare caz în parte, următoarele date personale:

 • date de identificare, precum nume, prenume, cod numeric personal, seria și numărul documentului de identitate (carte de identitate/ pașaport), data emiterii și emitentul acestuia, locul și data nașterii, cetățenia și naționalitatea, rezidența, sexul etc.;

 • date de contact, precum adresă de corespondență, e-mail, număr de telefon;

 • date privind ocupația/ profesia, precum numele angajatorului, natura și obiectul de activitate;

 • date privind istoricul sau preferințele de consum, precum preferințe în materie de cărți achiziționate pe site-ul nostru.

 • date privind tranzacțiile, respectiv date cu caracter personal referitoare la achizițiile făcute, modalitatea de plată;

 • alte date necesare pentru derularea activității noastre. În anumite cazuri specifice, putem prelucra și alte informații necesare pentru ducerea la îndeplinire în mod sigur a activității noastre sau a interesului legitim al societății (cum este, de exemplu, supravegherea video).

Datele personale vor fi colectate în scopuri specifice:

accesul pe website-ul www.thewritingjourney.ro
The Writing Journey SRL pune la dispoziția dvs. informații utile cu privire la evenimentele și promoțiile disponibile în legătură cu produsele noastre.

cookies pentru website-ul www.thewritingjourney.ro
Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni stocate pe hard-ul utilizatorului. Folosirea mecanismului de tip “cookie” constituie un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permițând memorarea unor opțiuni de navigare în site, precum: limba în care se afișează site-ul, tipuri de filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator și a parolei pentru un acces rapid la conținutului site-ului. Cu anumite excepții, neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în website, de citire a conținutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, putem monitoriza și segmenta interesele utilizatorilor față de anumite zone sau aplicații ale site-ului, fapt care ne permite ulterior îmbunătățirea experienței de navigare, introducerea unui conținut relevant pentru utilizator etc. 

Cookie-uri conținând informațiile dumneavoastră personale sunt încărcate, dar nu sunt funcționale decât dacă sunteți de acord în mod expres. În urma acordului dumneavoastră, aceste cookie-uri sunt valabile 6 luni. Cookie-urile sunt utilizate în scop de marketing și în scop analitic.

newsletter 
Prin orice mijloc de comunicare, The Writing Journey SRL vă oferă posibilitatea să fiți la curent cu cele mai importante evenimente și promoții și să vă înscrieți la newsletter-ul nostru. Această modalitate de comunicare va fi realizată prin mijloacele de comunicare indicate de către dvs. Vă puteți oricând dezabona de la newsletter, fie de pe pagina de înregistrare, fie prin intermediul unui e-mail trimis la adresa contact@twj.ro.

prezența The Writing Journey pe platforme de social media
Comunicarea cu The Writing Journey SRL se poate realiza prin intermediul platformelor de social media pe care este înregistrată. 
În organizarea activității sale, The Writing Journey SRL nu utilizează mijloace de prelucrare automate care să aibă drept consecință luarea unei decizii automate cu efecte juridice asupra dvs. Utilizăm, însă, datele cu caracter personal colectate în scopul creării de profile, pentru a comunica cât mai eficient cu dvs.

(3) Drepturi specifice ale utilizatorului

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea partea The Writing Journey SRL că prelucrează datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter personal inexacte și/ sau la completarea datelor incomplete;

 • dreptul la ștergere/ dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

 • dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dvs. contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) The Writing Journey SRL nu mai are nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dvs.;

 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care The Writing Journey SRL demonstrează că are motive legitime pentru a prelucra datele dvs., motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care le-ați furnizat The Writing Journey SRL în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului individual de muncă sau este permisă de lege.

Exceptând dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), toate drepturile specifice utilizatorului vor putea fi exercitate printr-o solicitare transmisă la adresa contact@twj.ro. Ștergerea unui cont de utilizator se poate realiza la cerere.

După caz, The Writing Journey SRL poate solicita identificarea persoanei care își exercită drepturile pentru a asigura confidențialitatea datelor personale transmise.

(4) Dezvăluirea de date personale unor terțe părți

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, The Writing Journey SRL poate comunica aceste date către terți, cum ar fi:

 • furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți;

 • orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare de bunuri);

 • consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;

 • autorități de reglementare, organe profesionale și/ sau autorități publice pentru conformitate cu reglementările aplicabile.

Nu transferăm date cu caracter personal în afara Uniunii Europene, decât cu respectarea unor măsuri de protecție adecvate.

(5) Păstrarea datelor personale pentru perioada necesară îndeplinirii scopului sau pentru cea impusă de lege

Datele dumneavoastră vor fi păstrate pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

(6) Aplicarea de măsuri tehnice adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale

The Writing Journey SRL a adoptat toate măsurile de securitate necesare protejării datelor personale astfel că, din momentul comunicării acestora, ele vor fi protejate atât offline, cât și online. Toate datele personale vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lăcățel, poziționat în partea de jos a ferestrei browser-ului. Pentru mai multe informații privind standardele de securitate practicate, accesează secțiunea „Ajutor”.

(7) Această politică poate fi actualizată din când în când

The Writing Journey SRL poate modifica ori de câte ori consideră de cuviință Politica de confidențialitate. Orice modificare va fi comunicată către utilizatori prin postarea versiunii actualizate, la adresa https://thewritingjourney.ro/termeni-si-conditii/